POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pobierz PDF POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych LOGO-SHARING Group LLC

LOGO-SHARING Group LLC przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie www.logosharing.pl Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie

(może to być bezpośrednio komputer użytkownika),

2. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,

3. nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,

4. czas nadejścia zapytania,

5. pierwszy wiersz żądania HTTP,

6. kod odpowiedzi HTTP,

7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów,

8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,

9. informacje o przeglądarce użytkownika,

10. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Rejestracja w Aplikacji Mobilnej LOGO-SHARING

Przed uruchomieniem Aplikacji Mobilnej LOGO-SHARING Użytkownik musi dokonać rejestracji. Dostęp do danych rejestracyjnego jest możliwy poprzez kliknięcie w menu Ustawienia / Rejestracja. Dane podane w trakcie lub uzupełnione przez rejestracyjnego po rejestracji lub uzupełnione przez LOGO-SHARING na prośbę rejestracyjnego niezbędne są do korzystania z Systemu LOGO-SHARING.

Sposób rejestracji:

1. Rejestrację dokonuje się poprzez Aplikację Mobilną LOGO-SHARING

2. Podczas procesu rejestracji należy podać numer telefonu komórkowego, za pomocą którego dokonywana jest rejestracja.

3. W celu ukończenia procesu rejestracji na podany numer telefonu komórkowego zostanie wysłana wiadomość SMS, z kodem potwierdzającym w celu potwierdzenia danych przez Klienta. Kod potwierdzający należy wpisać w okno dialogowe Aplikacji Mobilnej LOGO-SHARING. Po pozytywnej weryfikacji kodu potwierdzającego oraz akceptacji Regulaminu Konto Klienta zostanie utworzone.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje na temat bezpieczeństwa i przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności oraz w Klauzuli Informacyjnej RODO pod adresem: www.logosharing.pl/rodo oraz w Aplikacji Mobilnej LOGO-SHARING .

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią LOGO-SHARING Group LLC na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych LOGO-SHARING Group LLC

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach LOGO-SHARING Group LLC nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Serwis LOGO-SHARING Group LLC zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW LOGO-SHARING Group LLC.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Śmigaj z LOGO!

DBAJ O KRAJ.